Welkom op de website van onze vereniging

Doel:

* Waarden van de Belgische Luchtmacht bij haar leden, de burgerbevolking en alle geïnteresseerden belichten.
* Nauwe contacten en steun onderhouden met de Luchtmacht.
* Geschiedenis en tradities van de Luchtmacht bewaren en belichten.
* De vriendschapbanden bevorderen tussen de leden.
* Nauwe banden onderhouden met gelijkaardige verenigingen in binnen- en buitenland.

Bienvenue sur le site de notre association

Objectifs:

* Mettre en valeur la Force Aérienne belge parmi ses membres, la population civile et tous les intéressés.
* Entretenir des liens étroits avec la Force Aériene belge et lui assurer son support dans le cadre d'activités diverses.
* Perpétuer et valoriser l'histoire et les traditions de la force Aérienne belge.
* Promouvoir l'amitié entre ses membres.
* Entretenir des relations avec les associations similaires tant au sein de notre pays qu'avec celles de l'étranger.