Welkom op de website van onze vereniging

Doel:

* Waarden van de Belgische Luchtmacht bij haar leden, de burgerbevolking en alle geïnteresseerden belichten.
* Nauwe contacten en steun onderhouden met de Luchtmacht.
* Geschiedenis en tradities van de Luchtmacht bewaren en belichten.
* De vriendschapbanden bevorderen tussen de leden.
* Nauwe banden onderhouden met gelijkaardige verenigingen in binnen- en buitenland.

 

Belangrijke mededeling: In de nabije toekomst zal de Belgian Air Force Association overgaan op een nieuwe website. Hierdoor zullen op de huidige website geen nieuwe updates meer worden uitgevoerd.

 

Bienvenue sur le site de notre association

Objectifs:

* Mettre en valeur la Force Aérienne belge parmi ses membres, la population civile et tous les intéressés.
* Entretenir des liens étroits avec la Force Aériene belge et lui assurer son support dans le cadre d'activités diverses.
* Perpétuer et valoriser l'histoire et les traditions de la force Aérienne belge.
* Promouvoir l'amitié entre ses membres.
* Entretenir des relations avec les associations similaires tant au sein de notre pays qu'avec celles de l'étranger.

 

Remarque importante : dans un proche avenir, la Belgian Air Force Association va passer sur un nouveau site Web. Par conséquent, aucune nouvelle mise à jour ne sera réalisée dans le site Web actuel.