NH90-NFH "IOC" - 21 / 08 / 2015

 

Copyright © Serge NEMRY

 

De kokarde zorgt voor een beetje kleur.

La cocarde donne un peu de couleurs.

 

Militaire en burgerlijke autoriteiten.

Autorités militaires et civiles.

 

Generaal-majoor Vl Frederik Vansina overhandigt het IOC certificaat aan Kolonel Vl Georges Franchomme,

bevelhebber van de 1e Wing.

Le Général-major Avi Frederik Vansina remet le certificat IOC au Colonel Avi Georges Franchomme,

commandant du 1er Wing.

 

De Sea-King en de NH90-NFH, verleden en heden in de kusthemel. Einde 2018 zal enkel de “Kaaiman’’ nog vliegen.

Le Sea-King et le NH90-NFH, hier et aujourd’hui dans le ciel côtier. Fin 2018, seul le ‘’Caïman’’ volera encore.

 

Demonstratie van de SAR mogelijkheden van de NH90-NFH.

Démonstration des capacités SAR du NH90-NFH.

 

De NH90 techniekers volgen aandachtig de bewegingen van de nieuwe helikopter.  Aan meer dan  200 Km/uur…

Les techniciens formés NH90, suivent avec attention les évolutions du nouvel hélico. A plus de  200 Km/heure…

 

De Kaaiman: frontaal en achteraanzicht.

Le Caïman: vu de face et vu de dos.

 

 

Luitenant-kolonel Vl Evert Cuppens,

Bevelhebber van basis Koksijde.

Lieutenant-colonel Avi Evert Cuppens, Commandant de la base de Koksijde.

Commandant Vl Jo ’’Chappy’’Capelle,

piloot NH90.

Commandant Avi Jo ’’Chappy’’Capelle, pilote NH90.

Commandant Vl Valérie ‘’Val’’ Verkeyen, piloot NH90.

Commandant Avi Valérie ‘’Val’’ Verkeyen, pilote NH90.

 

De digitale schermen van de SARSO, Search And Rescue System Operator.

 

Les écrans digitaux du SARSO, Search And Rescue System Operator.

 

De ‘’bol’’ met het FLIR systeem (Forward Looking InfraRed) voor warmtebeelden.

La ‘’boule’’ qui contient le système FLIR (Forward Looking InfraRed) d’imagerie thermique.

 

Low visibility vlag.

 

Drapeau en basse visibilité.

 

 

Landing van de RN-01.

Atterrissage du RN-01.

 

De mekaniekers gaan de helikopter nakijken en klaarmaken voor een volgende zending.

Les mécanos vont contrôler l’hélico et le préparer pour une prochaine mission.

 

 

Ready for take-off.

 

De RS-02 laat zien dat de Sea-King nog niet afgeschreven is. Een vertrouwd beeld voor kustbewoners en vakantiegangers.

Le RS-02 montre que le Sea-King en a encore dans les turbines. Une image familière des côtiers et vacanciers.

 

Sedert de indienstneming werden 1706 personen gered door de Sea-King.

Depuis sa mise en service 1706 personnes ont eues la vie sauve grâce au Sea-King.

 

De RN-02 en RN-01 op de tarmac.

RN-02 et RN-01 sur le tarmac.

 

De RN-03 in zijn loods.

Le RN-03 dans son hangar.

 

De minister van Defensie verlaat Koksijde met de WINGS nr 6 !

Le ministre de la Défense quitte Koksijde avec le WINGS n° 6 !