Disclaimer

Disclaimer: Nederlands
Aansprakelijkheid:
Ondanks de zorg die door bafassociation.be aan de correcte invoer van de gegevens besteedt wordt, kan bafassociation.be  niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van bafassociation.be kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de vereniging.

Auteursrecht:
Niets van deze website mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de vereniging.

Copyright © Belgian Air Force Association

Alle rechten voorbehouden

Disclaimer: Français
Responsabilité:
Malgré les soins apportés par bafassociation.be aux données correctes, bafassociation.be ne peut-être rendue responsable pour d'éventuelles fautes, mots, omissions ou données incomplètes. Les usagers et les visiteurs de bafassociation.be ne peuvent prétendre avoir des droits concernant l’association.

Droits d'auteurs:
Rien de se site Web ne peux, soit dans sa totalité ou en partie être copié sans autorisation préalable et formelle de l’association.

Copyright © Belgian Air Force Association

Tous droits réservés

Contact:
bafassociation.web@bafassociation.be
Belgian Air Force Association
Rue Montoyerstraat 1 bus/boîte 3,
B-1000 Brussel - Bruxelles