Historiek

Luchtmacht Assemblee 12 Oktober 2010

Waarom een nieuwe vereniging oprichten?

* Wegens de reorganisatie van de strijdkrachten & nieuwe structuren is er nood aan een vereniging die de tradities en de spirit van de Luchtmacht helpt bewaren
* Er zijn al heel wat verenigingen, elk met specifieke doelen. Sommige daarvan hebben bestaansproblemen wegens een dalend aantal leden en de hoge(re) ouderdom daarvan.
* Er komen regelmatig situaties voor waar ruggesteun van de LuM verantwoordelijken welkom is.
* Een front vormen, gewicht in de weegschaal leggen vereist een sterke vereniging.
* Handelen niet onafhankelijk maar 100% in overeenstemming met de verantwoordelijken van de Luchtmacht.
* Oud Luchtmachters en sympathisanten informeren en zo een sfeer van Goodwill scheppen.

Acties:

* Oproep tot vrijwilligers om de statuten van de vereniging op te stellen.
* Doel: augustus - september 2011
* De werkgroep vergadert op 30 Nov 2010 - 20 Jan - 17 Mar - 21 Apr en 9 Mei 2011 om de aard en de doelstellingen van de vereniging vast te leggen en de Statuten op te stellen.
* Op 9 mei: stichtingsvergadering van de vereniging. Statuten officieel neergelegd en eerste Raad van Bestuur, (RvB).
* Voorzitter, 2 vicevoorzitters, Secretaris en Penning-meester worden gekozen
* De RvB vergadert op 28 juli en 25 augustus 2011 om de "Lift-off" meeting van 2 september 2011 voor te bereiden.

naar boven