Lidmaatschap

Effectief lid:

* De stichters ondertekenaars van de oprichtingsakte.
* De personen die dienen of die gediend hebben in de Belgische Luchtmacht en dit in om het even welke graad of functie, als actief militair, als vrijwilliger of als dienstplichtige.

Aangesloten leden:

* De rechthebbenden, (naaste familie, partners, ... ), van de hierboven vermelde personen.
* Zij die morele of financhiële steun geven en wensen bij te dragen in de activiteiten van de vereniging, (= iedereen die zich voor de LuM interesseert).

Hoe lid worden?

BAF Association Form (zie onderaan) invullen en doorsturen

+

Lidgeld voor 2017

Per effectief of aangesloten lid:

- wonend in België : € 15 (gratis verzending WINGS)

- wonend in Europa, buiten België : € 40 (€ 15 lidgeld + € 25 verzending WINGS)

- wonend buiten Europa : € 45 (€ 15 lidgeld + € 30 verzending WINGS)

Per aangesloten lid wonend bij een betalend lid : € 2

Te betalen via overschrijving op rekening

IBAN: BE73 9730 2894 7460

BIC: ARSPBE22

Belgian Air Force Association

naar boven