News

 

Belangrijke mededeling: In de nabije toekomst zal de Belgian Air Force Association overgaan op een nieuwe website. Hierdoor zullen op de huidige website geen nieuwe updates meer worden uitgevoerd.

 

 

 

- Toekomstige activiteiten

- Voorbije activiteiten

- Artikels

- Aanbiedingen

 

*********************************

Toekomstige activiteiten

 

- Voorwoord Wings n°13

 

- Remembrance Day 2018

 

- Air Force Proms 2018

 

- Plechtige Mis van de Luchtmacht 2018

 

 

*********************************

Voorbije activiteiten

 

- FONAVIBEL

 

- Dark Falcon, Red Devils, demonstraties van parachutisten...

 

- Plechtige Mis van de Luchtmacht 2017

 

- Air Force Proms 2017

 

- Florennes Air Base - 70 years

 

- Air Force Gala Ball 2017

 

- Sanicole, spotters Day KB

 

*********************************

Toekomstige activiteiten

 

 

*********************************

Voorwoord Wings n°13

 

In zijn voorwoord van Wings 13 betuigt de BAF Association haar steun aan de Luchtmacht mensen die zich met hart en ziel inzetten voor het voortbestaan van een performante Luchtmacht.

Hierbij dan de tekst van dit voorwoord:

Leugenaar! Leugenaar! Vuile leugenaar!
Dit is meestal de laatste verdediging van een kind dat geconfronteerd wordt met een harde waarheid, een onomstotelijk feit, een pijnlijk ongelijk.
Van een kind kun je zo een wanhopige reactie nog begrijpen.
Als volwassenen, andere personen in het publiek dit verwijt toegooien om toch maar hun groot gelijk te halen, kan je alleen maar de kleinheid van hun daad betreuren.
Als de personen die dit verwijt moeten slikken mensen zijn die zich met hart en ziel inzetten voor het goede doel, voor de veiligheid van hun land, voor de veiligheid van hun ondergeschikten, voor de efficiënte uitvoering van de hen, door de regering, opgelegde opdrachten dan kan elke rechtgeaard mens allen maar afkeurend kijken.
Als de personen die op een dergelijke onbeschofte en grove manier, in het publiek en zonder enig bewijs iemand voor leugenaar uitschelden, vertegenwoordigers van het volk zijn, dan is er zeker iets dat mis loopt.
De hele hetze gaat dan ook nog over iets dat totaal naast de essentie van het echte probleem staat. Kunnen de oude Belgische F16’s nog langer vliegen? Natuurlijk kunnen ze nog VLIEGEN. Vliegen wel, ja, de Spitfires vliegen ook nog. Kunnen stoomtreinen nog rijden? Natuurlijk maar is dat kosten- efficiënt? En kun je zo de opdrachten die je verondersteld wordt te doen nog uit voeren.

Laat ons hier geen verdere woorden aan verspillen. Laat me hier alleen maar alle mensen van landsverdediging die zich zo onvoorwaardelijk hebben ingezet voor de veiligheid van het personeel, nu en voor de komende jaren, de onvoorwaardelijke steun toezeggen van de Belgian Air Force Association. Wij weten dat jullie enkel de uitvoering van de huidige en toekomstige opdrachten voor ogen hadden. Wij weten dat jullie het beste voor hebben voor de toekomst van ons land en voor het imago van België bij onze bondgenoten.
Onze dank daar voor  en zoals La Fontaine zei:
La …….. n’atteint pas les blanches colombes.

 

G Vanhecke
Lt Gen Vl (bd)
Voorzitter

 

naar boven

*********************************

Remembrance Day 2018

 

13 oktober 2018

Publiciteitsfoto's: Danny VAN BRUSSELEN

 

Brussel, 1 september 2018

           

Beste Vrienden,

De jaarlijkse “Remembrance Day” ceremonie wordt dit jaar georganiseerd door de “Belgian Air Force Association” op zaterdag 13 oktober om 11.30 uur aan het monument gelegen in het Jubelpark (naast het Koninklijk Leger Museum).
Dit monument is gewijd aan de nagedachtenis van allen die hun leven gaven in bevolen luchtdienst.
Laat ons niet vergeten dat zij zich opgeofferd hebben om onze vrijheid, onze onafhankelijkheid en onze westerse waarden te vrijwaren.

U bent vriendelijk uitgenodigd, samen met uw familie, op deze ceremonie die jaarlijks georganiseerd wordt in het kader van de verjaardag van de oprichting van de Belgische Luchtmacht (15 oktober 1946).

Kledij: stadskledij (uniform of burger).

De aanwezigheid van de vaandels van de verenigingen wordt op prijs gesteld.

Er zullen witte rozen beschikbaar zijn aan 2,00 euro/stuk, voor iedereen die een bloem wenst neer te leggen aan het monument.

Na de plechtigheid wordt iedereen uitgenodigd op de receptie, aangeboden door FONAVIBEL. Ze zal plaatsvinden in het Luchtvaart Museum (12.00 tot 15.00 uur).

Met vriendelijke groeten,

 

Guido Vanhecke
Voorzitter Belgian Air Force Association

 

naar boven

*********************************

Air Force Proms - 2018

 

Woensdag 31 oktober 2018 - C.C. Sint-Pieters-Woluwe

naar boven

*********************************

Plechtige Mis van de Luchtmacht 2018

4 november 2018

 

naar boven

*********************************

Voorbije activiteiten

 

 

*********************************

FONAVIBEL

 

Naar aanleiding van de Nationale Feestdag wenst FONAVIBEL reclame te maken voor hun boeken en DVD's.

Meer informatie kan men terugvinden op de website http://www.fonavibel.be/.

FONAVIBEL dankt u bij voorbaat voor uw steun.

naar boven

*********************************

Dark Falcon, Red Devils, demonstraties van parachutisten...

Heeft plaatsgehad op zaterdag 23 juni en zondag 24 juni 2018

 

Allen naar de Aviation Days van Florennes-Cerfontaine !
Dark Falcon, Red Devils,  demonstraties van parachutisten…

  • De Royal Belgian Defence Aeroclub en het vliegveld van Cerfontaine openen respectievelijk hun deuren op zaterdag 23 en zondag 24 juni e.k. De 2de Tactische Wing verbindt zich tot dit dubbele evenement dat voor alles interactief wil zijn. Inderdaad, meerdere thematische en recreatieve activiteiten zullen 's morgens op de Vliegbasis van Florennes en 's namiddags op het vliegveld van Cerfontaine worden georganiseerd. Het publiek, waarvan de organisatoren hopen dat ze in groten getalen aanwezig zullen zijn, kunnen zo de wereld van de militaire en de toeristische luchtvaart onder alle verschillende vormen ontdekken en kunnen ook terecht op een infostand die de verschillende beroepen binnen het departement Defensie zal belichten. Vliegdemonstraties met in «avant-première» onze piloot Commandant vlieger Stefan «Vador» Darte en zijn Dark Falcon, demonstraties van militaire parachutisten, kennismakingsvluchten, statische exposities, historische re-enactments en andere attracties voor klein en groot zullen verschillende liefhebbers tevreden stellen. De nieuwsgierigsten onder hen zullen zelfs worden uitgenodigd om de geschiedenis van de 2de Tactische Wing via het Spitfire Museum te ontdekken. U heeft reeds begrepen dat dit weekend volledig toegewijd is aan de luchtvaart in zijn verschillende vormen. Opgelet, deze activiteit zal niet de allure van een nationale of internationale airshow kennen, maar het vooropgestelde doel van de organisatoren is het creëren van een lokaal luchtvaartenement voor het publiek.
  • Alle informatie is beschikbaar op de website www.florennesairbase.be

Wilt u meer weten over de Aviations Days ?

  • Aviations Days - Zaterdag 23 en zondag 24 juni 2018
  • Opendoor Royal Belgian Defense Aéroclub, Vliegbasis van Florennes en het vliegveld van Cerfontaine
  • Vliegdemonstraties van de Luchtcomponent, statische exposities van sport- en militaire vliegtuigen, demonstraties van parachutisten, historische reconstituties, verschillende animaties op de grond, mogelijkheid om het Spitfire-museum te bezoeken…
  • Toegang: van 10h00 tot 14h00 op de Vliegbasis van Florennes (toegang via het Wachtlokaal Clairière, Route Charlemagne 191, 5620 Florennes)
  • Van 14h00 tot 18h00 op het vliegveld van Cerfontaine (Route des Lacs 50, 5630 Cerfontaine)
  • Drank en snacks ter plaatse verkrijgbaar
  • Gratis toegang en parking op beide sites
  • Alle informatie is beschikbaar op de website www.florennesairbase.be