Open brief

Open brief aan de heer D. Van der Maelen , Volksvertegenwoordiger.

 

Geachte heer,


De Belgian Air Force Association is een vereniging die alle luchtmacht mensen vertegenwoordigt, actieven en gepensioneerden, vrijwilligers, korporaals, onder officieren en officieren.
Als voorzitter van deze vereniging vind ik het dan ook nodig om volgende bedenkingen te maken bij uw anti luchtmacht campagne die u onlangs voerde.
In tegenstelling tot uw bliksemsnelle reactie en niet gefundeerde conclusies heb ik er aan gehouden de resultaten van het onderzoek af te wachten en mij aldus te onthouden van speculaties.
Als expert voor uw politieke partij in het domein van landsverdediging weet u natuurlijk dat sedert 1999 onze luchtmacht continu in de bres staat om de waarden van vrijheid en democratie te verdedigen, daar waar onze democratisch verkozen politici dit nodig achten. Jonge mannen en vrouwen van twintig, vijf en twintig jaar oud, voeren met een bewonderenswaardige maturiteit, discipline en respect voor de burgerbevolking uiterst gevaarlijke taken uit, ver van huis en van hun familie en ze doen dit met als voornaamste regel “When in doubt, there is no doubt”. Wat wil zeggen dat, als je ook maar twijfelt of er burgers aanwezig zijn, de opdracht wordt afgebroken.
Acht en zeventig dagen hebben onze mensen in de Kosovo oorlog opdrachten uitgevoerd met respect voor de burgerbevolking.
In Afghanistan hebben deze zelfde jonge mannen en vrouwen, vele jaren, de grondtroepen gesteund en de Taliban bestreden zonder gekende burgerslachtoffers.
De tussenkomst in Libië werd op dezelfde efficiënte manier gevoerd, ook hier weer met respect voor de burgers.
Ook nu in de oorlog tegen Daesh in Irak en Syrië, opereren onze mensen volgens dezelfde uiterst strenge regels en procedures in een uiterst gevaarlijke omgeving, tegen een genadeloze en niets ontziende vijand. Hierbij kunnen ze de steun van het thuisfront zeker gebruiken.
Het verwondert me dan ook dat u, die hiervan toch zeker op de hoogte bent of zou moeten zijn, bij de eerste berichtgeving dat misschien wel ten gevolge van een actie van de coalitie (die vele luchtmachten groepeert) of misschien ten gevolge van een actie van IS zelf, heel wat burgerslachtoffers zijn gevallen, dat u onmiddellijk met de verwijtende vinger naar onze mensen hebt gewezen. Zij waren ergens in de buurt, dus schuldig. Geen dag getalmd, zonder onderzoek, zonder door feiten gestaafde argumenten onze mensen beschuldigen. Was dit uit zin voor rechtvaardigheid of was het goedkope stemmingmakerij ten koste van de beroepseer van deze jonge mensen die hun land dienen op gevaar van hun leven?
Om deze beschuldigingen te staven baseerde u zich niet op vaststaande feiten maar op statistieken. Ja, statistieken die zeggen dat het onwaarschijnlijk zou zijn dat al zoveel operaties zouden uitgevoerd zijn en dat dit zonder burgerslachtoffers zou gebeurd zijn.
Statistieken die zeggen dat x percent van de wereldwijde luchtoperaties Y percent burgerslachtoffers maken. Statistiek die gewoon maar statistieken zijn en geen feiten.

Ook al wilde ik onmiddellijk op uw lasterlijke tussenkomst reageren, toch heb ik - zoals het hoort -gewacht.
Nu hebben de feiten uw statistieken achterhaald, ontkracht en bewezen dat de Belgische piloten vrij uit gaan in dit incident.

lk denk dan ook mijnheer Van der Maelen, dat het billijk en passend zou zijn om nu publiek uw verontschuldigingen aan te bieden aan al deze mensen die u ten onrechte heb beschuldigd. U hebt hun werk en hun toewijding schromelijk onrecht aangedaan, maar tevens ons land op zeer lichtzinnige manier en ten onrechte in een verkeerd daglicht geplaatst en aldus misschien wel slapende honden gewekt.
Zult u daar desgevallend de verantwoordelijkheid van nemen?

G Vanhecke
Lt Gen Vl Ir (bd)

Voorzitter BAF Association

 

naar boven