Remembrance Day 2017

Met foto's

Details van de activiteit

  • Jubelpark - Brussel
  • 14/10/2017
  • Hele dag

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Choose tickets
€0
Back to details
Thank you Kindly

Remembrance Day 2017

Jubelpark - Brussel

Hele dag
14/10/2017

000000

De plechtigheid van de Remembrance Day 2017, georganiseerd  door de Belgian Air Force Association, heeft op zaterdag 14 oktober plaatsgehad aan het monument van de Luchtmacht waarop de namen staan van de overledenen in bevolen luchtdienst. Dit intens moment van herdenking, onder een mooie herfstzon, heeft bij de kransneerlegging verschillende actieve en voormalige Luchtmacht autoriteiten alsook families en vrienden van de slachtoffers en sympathisanten samengebracht. De herdenking, voorgezeten door Luitenant-generaal vlieger bd Guido Vanhecke werd vereerd met de aanwezigheid van Generaal majoor vlieger Frederic Vansina, Air Component Commander. De fanions van de Smaldelen, de vaandels van de vaderlandslievende verenigingen en twee pelotons van de Luchtkadetten omkaderden het geheel. De Luchtkadetten verzorgden de logistiek en begeleidden de kransneerlegging. Nadat het Nationaal Volkslied, prachtig uitgevoerd door de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht onder leiding van Adjudant-majoor Dominique Lecomte, weerklonk, legden de aanwezigen witte rozen aan de voet van het monument waarop ten eeuwigen dage 900 namen zijn gegraveerd.

Toespraak van de voorzitter van de BAF Association
Remembrance Day 2017,
Dames, heren, beste vrienden,
Mesdames, messieurs, chers amis,
Dear friends

Eens te meer staan we hier samen, aan dit mooie monument dat zo symbolisch is voor onze Luchtmacht.
Het luchtwapen houdt de diamant van licht, voorspoed, kennis en democratie hoog in de lucht om deze waarden te tonen en met iedereen te delen.
Maar hiervoor werd en wordt een zeer hoge prijs betaald, met name de meer dan 900 jonge levenslustige mensen, die hun leven gaven en die op deze muur staan. Deze muur die als een concave lens die al deze offers, in haar brandpunt verzamelt en aan de gemeenschap toont en offert.
Niet alleen de twee wereldoorlogen maar ook de koude oorlog en de noodzaak om ten allen tijde, ook en vooral nu nog een performant en ontradend luchtwapen te hebben, hebben een zware tol geëist.
Samen met jullie allen hier aanwezig wil ik eens te meer hulde brengen aan al deze gevallen vrienden, hier vermeld en voor altijd in deze muur gebeiteld. Maar in deze hulde en dankbetuiging wil ik ook alle Luchtmacht mensen betrekken, in de lucht of op de grond, nog levenden of al overleden, actief of op rust. Alle militairen die door hun inzet voor onze gemeenschap de vrede en welstand hebben helpen vrijwaren en nu nog uiterst gevaarlijke taken uitvoeren om, de door onze regering aangegane verbintenissen, na te komen.

Si nos hommes et femmes risquent régulièrement leur vie pour accomplir les engagements que nos responsables politiques ont pris on peut espérer que ces mêmes responsables votent et fournissent les moyens pour accomplir ces missions.
Mais ce que nous pouvons, non seulement espérer, mais aussi exiger, c’est que ces responsables politiques, y compris les députés, respectent et apprécient à leur juste valeur les efforts de ces hommes et femmes, qui loin de leurs familles, réalisent les engagements que le gouvernement a pris.
Nos pilotes attendent toujours les excuses de certains députés et de certains rédacteurs qui ont trouvé nécessaire d’incriminer nos pilotes en mission en Irak et en Syrie d’avoir mal accompli leurs mission, et ce, en se basant uniquement sur des statistiques et des pseudo-calculs de probabilités. «  Shame on you » messieurs. L’enquête a prouvé que vous aviez été un peu trop rapide à la gâchette et que vous aviez tort.
Heureusement que nos pilotes pensent, eux, avant d’agir.

Het Luchtwapen is een uiterst belangrijke factor in het «  Peace keeping «  of « Peace restoring » proces en zal dit nog vele jaren zijn. De vervanging van de gevechtsvliegtuigen, de F16, liefst vóór hun vijftigste verjaardag, is dan zeker geen luxe vervanging maar een bittere noodzaak. Het is een dossier dat met de nodige sereniteit maar tevens met prioriteit zou moeten behandeld worden. De pers, de politiek, Jan en alleman krijgt vandaag recht op het kapittel om uit te leggen wat we nu wel en wat we niet zouden moeten kopen. Plots is iedereen expert en weet wat belangrijk en nodig is. Alle mogelijke argumenten en redeneringen worden over de burgers uitgestort. Economische, diplomatieke, historische en simplistische redeneringen van zelf verklaarde experten, zullen nu eens zeggen of we wel vliegtuigen nodig hebben of niet en zo ja, met welk toestel de komende generaties van piloten hun leven zullen moeten riskeren. Zelden of nooit zien we in al die verklaringen en betogen het advies verschijnen van de echt geïnteresseerden, van de beroeps, de experten in het vak, de Luchtmacht.
Wat belangrijk is, is dat in de toekomst onze Belgische piloten, samen met hun bondgenoten, hun belangrijke taken verder zullen kunnen vervullen zonder het risico te lopen om, ten gevolge van een verkeerde beslissing, op deze muur terecht te komen.

Maintenant que l’instabilité mondiale risque de nous plonger dans des situations que nous ne connaissons plus depuis plus d’un demi- siècle, maintenant que la diplomatie et le dialogue sont remplacés par des speakerines exaltées en kimono et par des tweets enfantins et grossiers ce n’est pas le moment de faire une impasse dans nos efforts de défense et d’abandonner ce en quoi nous excellons, notre capacité aérienne.
Je ne peux qu’espérer que la sagesse et le bon sens, auront le dernier mot et que l’option retenue tiendra compte des avis des responsables de la Force Aérienne et donc du respect pour la sécurité et la vie de nos pilotes.

Hier sluit ik dan naar goede gewoonte af met een gedicht, en vandaag is dat er een van Alexandra Benakis en is eerbetuiging aan de echtgenotes en partners.
Et comme chaque année je clôture ce discours avec un poème qui cette année est de la main d’Alexandra Benakis et est hommage aux épouses et partenaires.

Air Force Wife’s Prayer
An Air Force wife has so much to bear,
She’s everything at once, no one could compare,
When God made her, he had perfection in mind,
For nowhere on Earth is another of her kind,
She leads a life not many would choose,
For her job is the hardest in the military to do,
She is courageous and strong, one would say made of steel,
But way deep down is a heart that can feel,
She stands by her husband, so proud and so tall,
And waits many nights by the phone for a call,
She’s Mommy and Daddy all rolled into one,
She’ll never rest easy until her job’s done,
She sits all alone and in silence she cries,
Did I do a good job, is my family all right?
But deep in her heart she knows that it’s true,
God is right beside her helping her through.

Chers amis merci d’être ici avec nous à ce jour et j’espère vous revoir l’année prochaine le 13 octobre 2018.
Beste vrienden van harte bedankt dat jullie hier met ons waren en ik hoop jullie hier volgend jaar terug te zien op 13 oktober 2018.
Leve de Luchtmacht, leve België

Vive la Force Aérienne, vive la Belgique