• Header lid worden - Belgian Air Force Association

LID WORDEN

In ruil voor een jaarlijkse bijdrage van 20,00 € (verzending in België – € 45 EU – € 50 non-EU) ontvangt U jaarlijks ons tijdschrift Wings, een gespecialiseerd magazine in kleurdruk met bijzonder mooie foto’s en interessante artikels, plus onze unieke thematische kalender. (http://bafassociation.be/wings/).

We behouden ook steeds een plaatsje voor onze leden om de verschillende activiteiten bij te wonen en we lichten hen in over de activiteiten van de Eenheden van de Belgische Luchtmacht open voor het publiek.

ALS EFFECTIEF LID

  • De stichters ondertekenaars van de oprichtingsakte.
  • De personen die dienen of die gediend hebben in de Belgische Luchtmacht en dit in om het even welke graad of functie, als actief militair, als vrijwilliger of als dienstplichtige.

ALS AANGESLOTEN LID

  • De rechthebbenden (naaste familie, partners, …) van de hierboven vermelde personen.
  • Zij die morele of financiële steun geven en wensen bij te dragen in de activiteiten van de vereniging.
Totaal


LIDGELD VOOR 2023 – 2024

Per effectief of aangesloten lid :

  • wonend in België : € 20 (gratis verzending WINGS)
  • wonend in Europa, buiten België : € 45 (€ 20 lidgeld + € 25 verzending WINGS)
  • wonend buiten Europa : € 50 (€ 20 lidgeld + € 30 verzending WINGS)

Per aangesloten lid wonend bij een betalend lid : € 2

Te betalen via overschrijving op rekening :

  • IBAN : BE73 9730 2894 7460
  • BIC : ARSPBE22
  • Argenta – Belgian Air Force Association

Het uiteindelijke doel van de Belgian Air Force Association is een sterke vereniging te zijn met een brede vertegenwoordiging en een voldoende aantal leden om gehoord te worden waar en wanneer nodig.